Vi er eksperter på løsninger til sikkerhetskontroll, og leverer komplette sikkerhetsløsninger, både til flyplasser og til kritisk infrastruktur.

Våre hovedprodukter er gjennomlysningsmaskiner, metalldetektorer, og annet inspeksjonsutstyr til benyttelse i sikkerhetskontroll av bagasje, post, gods, kjøretøy, og personer. Produktene benyttes for å avdekke ulovlige og farlige objekter, som eksplosiver, våpen, og smuglergods.
Vårt største kundesegment er utstyr til benyttelse i sikkerhetskontroll på norske lufthavner, både sikkerhetskontroll av passasjerer, samt kontroll av håndbagasje og innsjekket bagasje.
Andre kundesegment er Fengsler, Forsvar, Forsvarsanlegg, Toll, Politi, Fraktselskap, Rettssaler, og Kritisk infrastruktur.

Vi er også leverandør av CEIA minesøkere til det norske forsvaret.

Logo