Sensec Solutions AS er forhandler av deteksjonsprodukter til det norske Security markedet.
Vi forhandler produkter fra produsentene;

SMITHS DETECTION, CEIA, SECUSCAN, STI og EMBROSS.

Våre hovedprodukter er gjennomlysningsmaskiner, metalldetektorer, og annet inspeksjonsutstyr til benyttelse i sikkerhetskontroll av bagasje, post, gods, kjøretøy, og personer.
Vi er kjent for våres avanserte teknologiske løsninger, som benyttes for å avdekke ulovlige og farlige objekter, som eksplosiver, våpen, samt smuglergods.

Vårt største kundesegment er utstyr til benyttelse i sikkerhetskontroll på norske lufthavner, både sikkerhetskontroll av passasjerer, samt kontroll av håndbagasje og innsjekket bagasje.

Andre kundesegment er Fengsler, Forsvarsanlegg, Toll, Politi, Fraktselskap, Rettssaler, og Kritisk infrastruktur.

 

Smith detection  CEIA  STI

 SecuScan

 

Vår styrke er;

Markedsledende produkter, kjent for unik driftssikkerhet og unik deteksjonsevne.

Leveranse av komplett produktbredde, også sømløse løsninger.

Vi leverer toppsystem/administrasjonsløsninger, tilpasset de aller fleste produkter.

Lang erfaring, høy kompetanse og god kapasitet.