Profesjonalitet betyr å skape gode kundeopplevelser for våre kunder - eksterne som interne.

Sannferdighet betyr at alt vi gjør skal tåle dagens lys - en forutsetning for tillit og positivt omdømme.

Kremmerskap er grunnlaget for all forretningsdrift - det handler om lønnsomhet, nysgjerrighet og evnen til å se nye muligheter med fokus på kundens behov.

Lagspill er en betingelse for gode enkeltprestasjoner. Det krever at alle forstår lagets mål, spilleregler og rollefordeling - og gleder seg over andres suksess.