BRAINS® Arrival og Departure Planner


BRAINS® Arrival og Departure Planner gjør det mulig for operatørene effektivt å planlegge hvilke bagger som skal distribueres hvor i bagasjehåndteringssystemet. Brains® Arrival og BRAINS® Departure Planner konfigureres i henhold til bagasjeanleggets layout/topologi.

Systemet håndterer forsinkelser og automatisk reruting når deler av anlegget er ute av service eller for å redusere energi og personellbruken i lavkapasitetsperioder.

Operatørene tilbys maler og automatiske forslag til planleggingen basert på tidligere erfaringer.