Vi er eksperter på levering av inspeksjonsløsninger for security kontroll av personer, bagasje, og gods.

Vi leverer innovative løsninger med deteksjonsprodukter fra ledende produsenter til det norske Security markedet.

Gjennomlysningsmaskiner, Metalldetektorportaler, Securityscannere, og Analyseinstrumenter.